e-Jurnal Sastra Apero Fublic adalah jurnal kesusastraan yang dimiliki oleh Apero Fublic Sebagai Laman Publikasi Dunia Sastra.

Jumat, 13 Maret 2020

Dhie.me. Khadha’aKhadha’a (Tunduk)

Kecantikannyatersimbur dibalikbelongsongkaintenun
Legitnyakalahketimbangmenyesapkembanggula
Maniknyameneduhkanmeskipulasnyaberkerumun
Bertandangkerumahtuhanuntukmenitipdo’a

Saatseruanberkumandangmemanggilmelaluiangan
Mengegahdenganpatuhdantilikannyamenunduk
Menjagaafeksisebagaipengagum Al-Malik tanpatuntutan
Sang hawa yang jauhdariperadaban yang kianmencambuk

MenjumpaiKhaliqulJabbar di babakanakanlebihterasa
Lebihmanisdanmasamsaatsudungbambuterayun
Damainyamerindukanmeskihanyaterdengardesiranselaksa
SaatAllahu Akbar bersemayam, cintaituberseru.

Oleh: Dhie.me.
Kediri, 13 Februari 2020.

Sy. Apero Fublic

0 komentar:

Posting Komentar