Jumat, 20 November 2020

Sastra Klasik Prototipe Bahasa Indonesi Modern: GURINDAM DUA BELAS

Jurnal Apero Fublic.- Gurindam Dua belas adalah sastra klasik yang ditulis oleh Raja Ali Haji seorang bangsawan Melayu di Kesultanan Riau Lingga. Gurindam Dua Belas yang selesai ditulis oleh Raja Ali Haji pada tahun 1846 Masehi, saat dia berusia 38 tahun.

Oleh Hasan Junus digolongkan sebagai puisi didaktik (sya’ir al-irsyadi) karena berisikan nasihat dan petunjuk yang diridhoi Allah. Raja Ali Haji menyampaikan inti dari hukum Al-Quran dan Hadis melalui sastra syair seperti Gurindam Dua Belas ini. Menggunakan cara orang-orang sufi yang sarat dengan makna tersirat.

Gurindam sama halnya dengan genre puisi. Gurindam dalam kebudayaan Melayu digunakan juga untuk menyebut lagu-lagu ratap atau orang akan berpisah. Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji selalu disampaikan dengan cara disenandungkan atau dilagukan.

GURINDAM DUA BELAS
 
Ini Gurindam Pasal yang Pertama
 
Barang siapa tiada memegang agama.
Sekali-sekali tidak boleh dibilang nama.
 
Barang siapa mengenal yang empat.
Maka yaitulah orang yang ma’rifat.
 
Barang siapa mengenal Allah.
Suruh dan teganya tiada ia menyalah.
 
Barang siapa mengenal diri.
Maka telah mengenal Tuhan yang bahari.
 
Barang siapa mengenal dunia.
Tahulah ia barang yang terperdaya.
 
Barang siapa mengenal akhirat.
Tahulah ia dunia mudharat.

*****
 
Ini Gurindam Pasal yang Kedua.
 
Barang siapa mengenal yang tersebut.
Tahulah ia makna takut.
 
Barang siapa meninggalkan sembahyang.
Seperti rumah tiada bertiang.
 
Barang siapa meninggalkan puasa.
Tidaklah mendapat dua temasa.
 
Barang siapa meninggalkan zakat.
Tiadalah hartanya beroleh berkat.
 
Barang siapa meninggalkan haji.
Tiadalah ia menyempurnakan janji.

*****
 
Ini Gurindam Pasal yang Ketiga
 
Apabila terpelihara mata.
Sedikitlah cita-cita.
 
Apabila terpelihara kuping.
Kabar yang jahat tiada damping.
 
Apabila terpelihara lidah.
Niscaya dapat daripadanya faedah.
 
Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan.
Daripada segala berat dan ringan.
 
Apabila perut terlalu penuh.
Keluarlah fi’il yang tidak senono.
 
Anggota tengah hendaklah ingat.
Di situlah banyak orang yang hilang semangat.
 
Hendaklah peliharakan kaki.
Daripada berjalan yang membawa rugi.

*****
 
Ini Gurindam Pasal yang Keempat
 
Hati itu kerajaan di dalam tubuh.
Jikalau zalim segala anggota pun roboh.
 
Apabila dengki sudah bertanah.
Datanglah daripadanya anak panah.
 
Mengumpat dan memuji hendaklah pikir.
Di situlah banyak orang tergelincir.
 
Pekerjaan marah jangan dibela.
Nanti hilang akal di kepala.
 
Jika sedikit pun berbuat bohong.
Boleh diumpahkan mulutnya di pekung.
 
Tanda orang yang amat celaka.
Aib dirinya tiada ia sangka.
 
Bakhil jangan diberi singgah.
Itulah perompak yang amat gagah.
 
Barang siapa yang sudah besar.
Janganlah kelakuannya membuat kasar.
 
Barang siapa perkataan kotor.
Mulutnya itu umpama ketor.
 
Dimana tahu salah diri.
Jika tidak orang lain yang berperi.
 
Pekerjaan takabur jangan direpih.
Sebelum mati didapat juga sepih.

*****
 
Ini Gurindam Pasal Yang Kelima
 
Jika hendak mengenal orang yang berbangsa.
Lihat kepada budi dan bahasa.
 
Jika hendak mengenal orang yang berbahagia.
Sangat memeliharakan yang sia-sia.
 
Jika hendak mengenal orang mulia.
Lihatlah kepada kelakuan dia.
 
Jika hendak mengenal orang yang berilmu.
Bertanya belajar tiadalah jemu.
 
Jika hendak mengenal orang yang berakal.
Di dalam dunia mengambil bekal.
 
Jika hendak mengenal orang yang baik perangai.
Lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

*****
 
Ini Gurindam Pasal yang Keenam
 
Cahari olehmu akan sahabat.
Yang boleh dijadikan obat.
 
Cahari olehmu akan guru.
Yang boleh tahukan tiap seteru.
 
Cahari olehmu akan istri.
Yang boleh menyerahkan diri.
 
Cahari olehmu akan kawan.
Pilih segala orang yang setiawan.
 
Cahari olehmu akan andi.
Yang ada baik sedikit budi.

*****
 
Ini Gurindam Pasal yang Ketujuh
 
Apabila banyak berkata-kata.
Disitulah jalan masuk dusta.
 
Apabila banyak berlebih-lebihan suka.
Itulah tanda hampiran duka.
 
Apabila kita kurang siasat.
Itulah tanda pekerjaan hendak sesat.
 
Apabila anak tidak dilatih.
Jika besar bapaknya letih.
 
Apabila banyak mencela orang.
Itulah tandanya dirinya kurang.
 
Apabila orang banyak tidur.
Sia-sialah sahajalah umur.
 
Apabila mendengar akan kabar.
Menerimanya itu hendaklah sabar.
 
Apabila mendengar akan aduan.
Membicarakannya itu hendaklah cemburuan.
 
Apabila perkataan lemah-lembut.
Lekaslah semua orang mengikut.
 
Apabila perkataan yang amat kasar.
Lekaslah orang sekalian gusar.
 
Apabila pekerjaan yang amat benar.
Tidak boleh orang berbuat honar.

*****
 
Ini Gurindam Pasal yang Kedelapan
 
Barang siapa yang khianat akan dirinya.
Apalagi kepada lainnya.
 
Kepada dirinya dia aniaya.
Orang itu jangan engkau percaya.
 
Lidah yang suka membenarkan dirinya.
Daripada yang lain dapat kesalahannya.
 
Daripada memuji diri hendaklah sabar.
Biar daripada orang datangnya kabar.
 
Orang suka menampakkan jasa.
Setengahnya syirik mengaku kuasa.
 
Kejahatan diri sembunyikan.
Kebajikan diri diamkan.
 
Ke’aiban orang jangan dibuka.
Ke’aiban diri hendaklah sangka.
*****
Ini Gurindam Pasal Yang Kesembilan.
 
Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan.
Bukannya manusia yaitulah syaitan.
 
Kejahatan seorang perempuan tua.
Itulah iblis punya punggawa.
 
Kepada segalah hamba-hamba raja.
Di situlah syaitan tempat manja.
 
Kebanyakan orang yang muda-muda.
Di situlah syaitan tempat bergoda.
 
Perkeumpulan laki-laki dan perempuan.
Di situlah syaitan punya jamuan.
 
Adapun orang tua yang hemat.
Syaitan tak suka membuat sahabat.
 
Jika orang muda kuat berguru.
Dengan syaitan jadi seteru.

*****
 
Ini Gurindam Pasal yang Kesepuluh.
 
Dengan bapa jangan durhaka.
Supaya Allah tidak murka.
 
Dengan ibu hendaklah hormat.
Supaya badan dapat selamat.
 
Dengan anak jangan lalai.
Supaya boleh naik ke tengah balai.
 
Dengan istri dan gundik janganlah alpa.
Supaya kemaluan jangan menerpa.
 
Dengan kawan hendaklah adil.
Supaya tangannya jadi kapil.

*****
 
Ini Gurindam Pasal yang kesebelas.
 
Hendaklah berjasa.
Kepada yang sebangsa.
 
Hendaklah jadi kepala.
Buang perangai yang cela.
 
Hendaklah memegang amanat.
Buanglah khianat.
 
Hendak marah.
Dahulukan hujah.
 
Hendak dimalui.
Jangan melalui.
 
Hendaklah ramai.
Murahkan perangai.

*****
 
Ini Gurindam Pasal yang Keduabelas.
 
Raja mufakat dengan menteri.
Seperti kebun berpagarkan duri.
 
Betul hati kepada raja.
Tandalah jadi sembarang kerja.
 
Hukum adil atas rakyat.
Tanda raja beroleh ‘inayat.
 
Kasihkan orang yang berilmu.
Tanda rahmat atas dirimu.
 
Hormat akan orang yang pandai.
Tanda mengenal kasa dan cindai.
 
Ingatkan dirinya mati.
Itulah asal berbuat bakti.
 
Akhirat itu terlalulah nyata.
Kepada hati yang tidak buta.

*******

Gurindam Dua Belas sastra klasik dari Melayu Riau. Menjadi kesastraan acuan dalam membangun Bahasa Indonesia sekarang. Tata bahasa Gurindam Dua Belas menjadi rujukan penulisan kosa kata dalam Bahasa Indonesia.

Gurindam Dua Belas menjadi sangat terkenal karena tata bahasanya sudah sempurna. Dari berkembangnya kesastraan Melayu di Riau Kolonial Belanda melakukan penelitian bahasa Melayu.

Bahasa Melayu tersebut dinamakan Bahasa Melayu Tinggi atau bahasa Melayu Tulis. Bahasa Melayu tersebar diseluruh Indonesia yang digunakan di pasar-pasar dan komunikasi antar penduduk Nusantara sejak zaman Kedatuan Sriwijaya atau jauh lebih dari zaman Sriwijaya.

Bahasa Melayu tersebar dengan berbagai dialog dinamakan bahasa Melayu Rendah. Bahasa Melayu Rendah dapat juga diartikan bahasa Indonesia yang belum dibakukan. Contoh: Ape, apE, Apo, Opo, bahasa Melayu Rendah, kemudian ditetapkan menjadi Apa yaitu bahasa Melayu Tinggi atau bahasa tulis.

Rewrite: Tim Apero Fublic
Editor. Desti, S.Sos.
Tatafoto. Dadang Saputra.
Palembang, 21 November 2020.
Sumber: Ahmad Dahlan. Sejarah Melayu. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2014.

Sy. Apero Fublic.

0 comments:

Posting Komentar